Terms and conditions

Phone number:  +47 96 90 34 16
Emailemma@redefurniture.no

Bankaccount: 8397.11.20005
Bank: Handelsbanken

Organisation number: 919 303 166

Delivery time
We produce our furniture on demand. Give us a call or send us an email and we will get back to you with an ETA (estimated time of arrival). We book containers or space in commercial flights for our shipping with DSV. 

Production time:
3-10 days depending on design and amount. Give us a call or send us an email and we will get back to you with an ETP (estimated time of production).

Delivery:
We have a door-door service with DSV Air & Sea.  

Warranty:

Residential Customers
HDPE (plastic): 20 years
Warranty covers high-density polyethylene (HDPE) products. Our HDPE is free from material defects, and will not crack, splinter, chip, rot, or peel for 20 years.

Aluminum frame: 5 years
All steel and aluminum elements, including structural frames of tables, benches, and chairs to be free of defects in material and workmanship for a period of 5 years
for commercial use. This specifically covers the structural failure of welds. Product must be properly stored in an upright position to avoid accumulation of moisture
inside of frames. Cracked or broken welds due to improper storage and or improper assembly are not covered by this warranty.
 
Finishes: 3 years
Rede warrants that all finishes including catalyzed and powder coated surfaces of tables, benches, and chairs against peeling and blistering for a period of 3 years
for commercial use. While catalyzed and powder coated finishes are designed to withstand warm objects, this warranty does not cover burnt or marred surfaces
caused by objects that contained excessive heat. Direct sunlight can cause the fading or discoloration of the finish and is not covered by this warranty.

WARRANTY LIMITATIONS
Warranty does not cover the following:
Damage to the product due to misuse, abuse, or acts of nature - Commercial, contract, rental, institutional or other non-residential use - Normal wear and tear
effects on pillows and cushions - Damage due to unauthorized repairs, alterations, or improper assembly.
Sunbrella fabrics: 5 years for Residential and Commercial use
Warranty covers all fabrics used in our pillows.  Fabrics are protected against becoming unserviceable due to color or strength loss from normal usage and exposure conditions, including sunlight, mildew and atmospheric chemicals for 5 years of residential and commercial use.
-
Commercial Customers
HDPE (plastic): 5 years
Warranty covers high-density polyethylene (HDPE) products. Our HDPE is free from material defects, and will not crack, splinter, chip, rot, or peel for 20 years.

Aluminum frame: 5 years
All steel and aluminum elements, including structural frames of tables, benches, and chairs to be free of defects in material and workmanship for a period of 5 years
for commercial use. This specifically covers the structural failure of welds. Product must be properly stored in an upright position to avoid accumulation of moisture
inside of frames. Cracked or broken welds due to improper storage and or improper assembly are not covered by this warranty.
-
Finishes: 1 year
Rede warrants that all finishes including catalyzed and powder coated surfaces of tables, benches, and chairs against peeling and blistering for a period of 3 years
for commercial use. While catalyzed and powder coated finishes are designed to withstand warm objects, this warranty does not cover burnt or marred surfaces
caused by objects that contained excessive heat. Direct sunlight can cause the fading or discoloration of the finish and is not covered by this warranty.

WARRANTY LIMITATIONS
Warranty does not cover the following:
Damage to the product due to misuse, abuse, or acts of nature - Commercial, contract, rental, institutional or other non-residential use - Normal wear and tear
effects on pillows and cushions - Damage due to unauthorized repairs, alterations, or improper assembly.
Sunbrella fabrics: 5 years for Residential and Commercial use
Warranty covers all fabrics used in our pillows.  Fabrics are protected against becoming unserviceable due to color or strength loss from normal usage and exposure conditions, including sunlight, mildew and atmospheric chemicals for 5 years of residential and commercial use.
 
Payment
70 % upon order and the remaining 30 % upon delivery. 

 

Opplysninger i nettbutikken.

Vi gjør vårt ytterste for å gi våre kunder så korrekt og fullstendig informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, og at vi dermed ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Vi kan ikke garantere at fargene som vises på nettsiden, nøyaktig gjengir fargene har i virkeligheten, selv om vi alltid gjør vårt ytterste for å presentere bilder med så god kvalitet som mulig.

Hvordan fargen blir gjengitt, avhenger også av innstillingene i datamaskinen din.

Den informasion om produktet vi gir kommer fra våre leverandører.  

Vi vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra oss kan de ikke rettes krav mot Rede Furniture AS fra kjøperens side. Rede Furniture tar intet ansvar for følgefeil som eventuelt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonene angående et produkt. 
_________

Ordre

En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt av kjøper. Ordrebekreftelse gis pr. e-post. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge redefurniture.no sine kjøpssbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller redefurniture.no skriftlig/per e-post kansellerer ordren.

Priser

Alle priser og beløp er oppgitt i Norske kroner inklusiv mva, men eksklusiv frakt m.m. Prisene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter. Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser. Intet pristilbud fra oss er gyldig for en periode på mer enn 15 dager, dersom ikke noe annet er skriftelig avtalt.

Vi holder i hovedsak samme priser i våre samarbeidspartneres butikker som på www.redefurniture.no, men tilbud og variasjoner kan forekommer. Velger du å kjøpe produktet i vår butikk, forholder du deg til prisen som blir oppgitt der.

Personvern

All behandling og bruk av personopplysninger behandles i samsvar med personopplysningslov og – forskrift. Rede Furniture AS kommer ikke til å selge eller overlevere dine personopplysninger til tredjepart med mindre dette er nødvendig for å gjennomføre ordren/avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.

Vi forbeholder oss retten til å be om fødselsdato for å kontrollere at våre kunder er over 18 år.

Du har rett til å få opplyst hvilke personopplysninger som finnes registrert om deg. Dersom opplysningene er uriktige, irrelevante eller ufullstendige kan du kreve dem rettet eller slettet. Du har også rett til å bli informert om alle de behandlinger av personopplysninger som foregår hos Rede Furniture AS.

Vi tar forbehold om trykkfeil og prisendringer. Det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. redefurniture.no forplikter seg til å levere varen til avtalt pris. Det tas likevel forbehold om trykkfeil i annonsemateriell.

Se personopplysningsloven for ytterligere informasjon.

Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, via e-post, telefon og sosiale medier.

Hvis du senere ikke lenger ønsker å motta produktanbefalinger, nyhetsbrev og annen reklame, kan du motsette deg det når som helst, uten at det oppstår andre kostnader enn for å sende meldingen. Det holder med en «avmelding» i tekstform til emma@redefurniture.no eller via brev til Emma Olsson, Vækerøveien 135D, 0383 Oslo. Det finnes også en avbestillings-lenke i hvert nyhetsbrev.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Rede Furniture har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger inntil hele kjøpesummen er honorert, jf. pantelovens §3-14 flg.

Reklame material Rede Furniture (Foto og film)

Fotografier og film som publiceras av Rede Furniture AS har olika rättighetsinnehavare och vid önskemål om användning av dessa i andra sammanhang krävs en kontakt med oss på emma@redefurniture.no eller +47 96 90 34 16.